Dla małżeństw

 █  WEEKENDOWE REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe rekolekcje o charakterze warsztatów zwane Weekendem Małżeńskim. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nie są ujawniane w grupie.

Uczestnictwo w Weekendzie Małżeńskim wiąże się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki o godz. 18:00, a kończą w niedziele ok. godz. 14:00. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na całości programu.

Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii.

Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków.

Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie.

W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji.

Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych.

Spotkania Małżeńskie umacniają małżeństwo od wewnątrz, a tym samym zostaje umocniony Kościół w swej podstawowej komórce. Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela się innym…


Drodzy Małżonkowie!

Jeżeli wydaje się Wam, że Wasze małżeństwo traci sens, trudno się Wam porozumieć i nie macie pomysłu, jak sobie z tym poradzić, a może tworzycie udany związek ale potrzebujecie pogłębić swoje relacje…
Chcemy pomóc Wam pogłębić, odnowić, a nawet odbudować miłość małżeńską. Dlatego zapraszamy Was na dwudniowe spotkanie o charakterze rekolekcji zamkniętych prowadzone metodą DIALOGU męża i żony.

Przeczytaj świadectwa uczestników Weekendów Małżeńskich.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem, to tutaj znajdziecie odpowiedzi na często zadawane pytania oraz informację o terminach i zapisach.

***

 █  SPOTKANIA POREKOLEKCYJNE

Weekendowe Rekolekcje dla Małżeństw są na ogół bardzo silnym przeżyciem, po którym wiele małżeństw zadaje sobie pytanie „co dalej?”.
Bez kontynuowania „szkoły dialogu”, bez dalszego wsparcia, łatwo wrócić w stare koleiny ocen, zachowań i postaw sprzed weekendu.
Znamy co prawda wiele świadectw, mówiących po latach o przełomie w ich życiu w wyniku jednorazowego uczestnictwa w rekolekcjach, jednakże o wiele więcej jest świadectw mówiących o niewystarczalności takiego przeżycia do autentycznej przemiany w małżeństwie.
Wiele małżeństw pragnie kontynuować doświadczenie Weekendu dlatego, aby wyjść na przeciw tym oczekiwaniom spotykamy się na Spotkaniach porekolekcyjnych na Kalwarii Pacławskiej.  Informacja o aktualnym terminie i temacie spotkania ukazuje się na stronie głównej naszego portalu lub jest rozsyłana e-mailem do uczestników weekendu.

Przed pierwszym uczestnictwem prosimy o kontakt z naszymi animatorami Spotkań Małżeńskich – kontakt
Oczywiście zaproszenie dotyczy wyłącznie tych par, które już uczestniczyły w Weekendowych Rekolekcjach dla Małżeństw.

***