O nas

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.
Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.
Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe wyjazdy (weekend) mające charakter rekolekcji zamkniętych.
Ich przebieg jest całkowicie odmienny od innych typów rekolekcji. Są prowadzone przez dwie pary małżeńskie i kapłana, którzy ukazują uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje.
Siła oddziaływania rekolekcji polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania swoich konfliktów.
Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii.
Na rekolekcje może przyjechać każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy religijnego zaangażowania.

Wiek i staż małżeński nie ograniczają udziału w rekolekcjach.
Zapraszamy małżeństwa żyjące zgodnie i małżeństwa będące ze sobą w konflikcie. Mogą przyjeżdżać także małżeństwa żyjące w otwartym konflikcie lub w separacji, a także będące na etapie rozmów o rozwodzie, lecz ze szczerą wolą wyjścia z przeżywanego kryzysu.
W naszej wieloletniej tradycji Spotkań zdarzały się również małżeństwa rozwiedzione, dla których weekend stanowił drogę ponownego zejścia się.
Weekendy okazały się również owocne dla par związanych z klubami AA oraz dla małżeństw bezdzietnych i oczekujących na adopcję.

Jesteśmy dla tych wszystkich, którzy szukają dialogu, spotkania ze sobą i z Bogiem.
Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych.
W Spotkaniach Małżeńskich mogą brać udział, jako uczestnicy kapłani, alumni seminariów duchownych, osoby życia konsekrowanego. Dla wielu takich osób dialog okazał się ważnym sposobem kształtowania formacji duchowej, odnowienia powołania kapłańskiego i zakonnego.
Więcej informacji na temat ruchu Spotkań Małżeńskich, terminy rekolekcji w innych ośrodkach, a także informacje o duchowości Spotkań Małżeńskich można znaleźć na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl

***

Przemyski Ośrodek Spotkań Małżeńskich powstał w 1994 roku. Założycielami i liderami od początku istnienia Ośrodka są Wiesław i Jadwiga SOLARZOWIE z Przemyśla. 

Większość rekolekcji obecnie organizowanych przez nasz Ośrodek odbywa się w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Kalwaria Pacławska to malowniczo położona nad Wiarem wieś oddalona od Przemyśla o 23 km. Dojazd jest bardzo dobrze oznaczony drogowskazami. Więcej informacji o Sanktuarium znajdziesz na stronie: www.kalwaria.franciszkanie.pl

Ślady naszej wieloletniej działalności znajdziesz w Kalendarium.